مکانیزم درساسوکت شبکه CAT6

سوکت شبکه CAT6

پریز برق (2.5 آمپر)

پریز برق (2.5 آمپر)

(فضا)پرکن

(فضا)پرکن

بالانسر

بالانسر

فیش آنتن TV

فیش آنتن TV

فیش بلندگو

فیش بلندگو

فیش آنتن SAT

فیش آنتن SAT

سوکت تلفن CAT3

سوکت تلفن CAT3

دیمر روشنایی

دیمر روشنایی

دیمر فن

دیمر فن

زنگ دینگ دانگ

زنگ دینگ دانگ

سوکت تلفن

سوکت تلفن

چشم الکترونیک 120 درجه

چشم الکترونیک 120 درجه

پریز برق

پریز برق

چشم الکترونیک 180 درجه

چشم الکترونیک 180 درجه

فیش آنتن SAT+TV+R

فیش آنتن SAT+TV+R

پریز برق (UPS)

پریز برق (UPS)

پریز برق ارت دربدار

پریز برق ارت دربدار

پریز برق ارتدار

پریز برق ارتدار

پریز برق BS-1363

پریز برق BS-1363

شاسی | مدل درساشاسی M2 مدل درسا

M2

شاسی M4 مدل درسا

M4

شاسی M6 مدل درسا

M6

قاب دور | مدل درساقاب دور M2 مدل درسا

M2

قاب دور M4 مدل درسا

M4

قاب دور M6 مدل درسا

M6

رنگ میانی و دکمه | مدل درسامیانی سفید

سفیـد

میانی نقره ای

نقـره ای

میانی زغال سنگی

زغال سنگـی

میانی زرشکی

زرشکــی

میانی بژ

بـــژ

Call Now Buttonتماس بگیرید